Individuele wandelcoaching

Ik ben niet de goedkoopste wandelcoach, maar evenmin de duurste. Voor individuele wandelcoachsessies vraag ik in beginsel een vergoeding van 75 euro per sessie. Dit is inclusief mijn reistijd en reiskosten* en 21% door mij aan de Belastingdienst af te dragen BTW. Je krijgt hiervoor gedurende een uur mijn volledige aandacht, hulp, begeleiding én - bij ontvangst - een kop koffie of thee.

Wanneer de wandeling langer duurt dan gepland reken ik daar niets extra voor. Ook reken ik geen toeslag voor een sessie op een avond of in het weekend. Voor elke wandelcoachsessie houd ik een dagdeel beschikbaar voor mijn voorbereiding, reistijd, wandeling en evaluatie. Zo kan ik mij volledig focussen op jouw begeleiding. Ik doe daarom slechts één wandelcoachwandeling per dagdeel. De gevraagde vergoeding van 75 euro vind ik dan ook zeer redelijk.

Eeen wandelcoachtraject omvat meerdere sessies, afhankelijk van je hulpvraag en de resultaten van de coachsessies. Meestal duren wandelcoachtrajecten zo'n vier tot vijf ccoachsessies. Tussen de sessies zit één tot twee weken. Maak je geen zorgen: wanneer je wilt kun je een wandelcoachtraject altijd eerder afbreken. Je zit dus niet vast aan een langdurig cochingstraject.

Ben je niet in staat om de gevraagde vergoeding te betalen, dan zoeken we naar een oplossing die voor jou wél mogelijk is.

Gratis intakegesprek

Ik vind het belangrijk dat we van tevoren weten wat we van elkaar mogen verwachten. Ik zal bij je inventariseren:

  • wat je als probleem ervaart, waar je last van hebt, wat je dwars zit of wat niet lekker loopt
  • wat hiervan de impact is op je en
  • wanneer je aan het eind van het wandelcoachtraject tevreden bent en hebt bereikt wat je wilde bereiken.

Aan de hand hiervan probeer ik een globale inschatting te maken van het aantal benodigde wandel-/coachsesies.

De intake kan op de volgende manieren vrijblijvend plaatsvinden:

  • tijdens een wandelend of telefonisch intake-/kennismakingsgesprek van 0,5 á 1 uur
  • door het invullen van een vragenlijst.

Mijn voorkeur gaat uit naar een wandelend intakegesprek, aangezien we zo het beste kunnen ervaren of het tussen ons beiden klikt.

Deze intakewandeling kan daarom ook worden beschouwd als een persoonlijke kennismaking. Na de intake kun je altijd nog besluiten om af te zien van het wandelcoachtraject.

Waardebepaling achteraf

Bij wijze van proef bied ik de volgende activiteiten aan op basis van 'waardebepaling achteraf':

  • Lotgenotenwandelingen (individueel en als groep)
  • Coronawandelingen (individueel en als groep)
  • overige groepswandelingen

'Waardebepaling achteraf' betekent niet dat deelname aan een coronawandeling gratis is. 'Waardebepaling achteraf' geeft aan dat je zélf mag bepalen wat voor jou de waarde was van de Lotgenotenwandeling of Coronawandeling waaraan je hebt deelgenomen. Vond je de wandeling waardeloos, dus zonder enige waarde voor jou, dan betaal je een minimaal bedrag. Vond je de wandeling waardevol, dan betaal je een bedrag wat met deze waarde voor jou overeenkomt. Op verzoek stuur ik je achteraf een factuur ter waarde van het betaalde bedrag. Betaling kan contant of via pinbetaling met een mobiel pinapparaat (via Sumup).

Meer informatie over het begrip 'waardebepaling achteraf' vind je op de site www.waardebepalingachteraf.info.

* Voor wandelcoachwandelingen buiten de provincie Fryslân vraag ik een reistijd- en reiskostenvergoeding van 30 eurocent per km (vanaf mijn woning en terug).

Vergoedingen

Ziektenkosten - Zorgverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar soms vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Arbodienst

Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Jongeren, studenten en minima

Ik vind het belangrijk dat iedereen, ook diegenen die het niet zo breed hebben, van mijn coaching gebruik kan maken. In beperkte maten bied ik jongeren, studenten en minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. Neem hiervoor contact met mij op.